feminer.nl
Op een rijtje: de voor en tegenargumenten van het vrouwenquotum
Op 3 december 2019 stemde de Tweede Kamer met een meerderheid voor een verplicht vrouwenquotum voor de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De raden zullen voortaan voor minstens 30% uit vrouwen moeten bestaan. Inmiddels bevinden wij ons in het nieuwe decennium, maar is de meningsvorming over het quotum nog steeds niet uitgekristalliseerd. Misschien heb