felons.wordpress.com
عکس شوخی یغما گلرویی با روزنامه کیهان
یغما گلرویی، شاعر معاصر با درج تصویری از خود در حال پاک کردن شیشه با روزنامه کیهان، از جدیدترین شعرش با عنوان به درد خوردن رونمایی کرد:…