felons.wordpress.com
عکس سفير جمهوری اسلامی در برزيل به همراه دختر ایرانی در استادیوم فوتبال
چگونه این خانم اجازه دارد در ورزشگاه به تماشای مسابقات ورزشی بنشيند، ولی بانوان در ایران اجازه این کار را ندارند؟…