felons.wordpress.com
گلشیفته فراهانی: دلم می خواهد آدم بکشم !!!
گلشیفته از تنهایی در پاریس می‌گوید و اینکه سه بار در هفته خواب مرگ می‌بیند.