felons.wordpress.com
عکس نماینده مجلس افغانستان که به محمدرضا گلزار شباهت دارد!
چه شباهت‌هایی میان این دو تصویر وجود دارد؟ این فرد نماینده مجلس افغانستان است که شباهت جالبی به محمدرضا گلزار دارد.…