felons.wordpress.com
عکس لو رفته دیپلمات افغانی و دختر جنده ایرانی در استخر پارتی شبانه
نظر شما درباره این عکس چیست؟ کدام قابل سرزنش هستند ؟ دختر ایرانی که در آغوش خارجی رها شده یا دیپلمات که بجای انجام وظایف نین میکند. شاید هم این رسوایی جنسی فقط یک سوءتفاهم فرهنگی است!! فقط ۲ روز وق…