felons.wordpress.com
ابزار عزاداری یک دختر بسیجی در عصر عاشورا
#محرم #کربلا #عاشورا در حسینیه همه پسران بسیجی سینه میزنند ولی دختران بسیجی سینه نمیزنند تا ممه هایشان به لرزش نیفتد و باعث تحریک بسیجیان مذکر نشوند. در این ماه محرم دخترهای ارزشی از یک ابزار عزادا…