felons.wordpress.com
سوتین رو اینجوری باید کش رفت
چه شکاری… چه صیدی… فقط اون قلاب ماهیگیری رو بندازی و سوتین شکار کنی!