felons.wordpress.com
کاش تو ایران هم می شد …
‫کاش تو ایران هم می‌شد همه مردم با هر عقیده و باوری این چنین آرام و شاد در کنار هم زندگی کنند… ‬