felons.wordpress.com
این دختر بسیجی ورزشکار هزاران نفر از صهیونیست‌ها را شهید کرده است!
می‌گن این دختر بسیجی ورزشکار (زهرا اچ.بی) با این وضعیتی که ورزش می‌کنه، تا حالا کلی تلفات گرفته… کلی اسرائیلی سکته قلبی کردن، کلی از کافران صهیونیست هم همینطور۴ چشم موندن… آاااااااااااا…