felons.wordpress.com
استفاده از باسن و آلت دیوید بکام برای تبلیغ شورت
دیوید بکام با اندام فوق العاده اش قادر است زن ها را به یک دنیای دیگر ببرد، به ویژه حالا که او برای تبلیغ لباس زیر برند H&M لخت و فقط با یک شورت در خیابان ها می دود. این ویدیوی تبلیغاتی پر از نم…