felons.wordpress.com
پدر به دلیل اختلاف با همسرش دختر ۸ ماهه خود را در وان خفه کرد
مردی که به دلیل اختلاف با همسرش دختر ۸ ماهه خود را در وان خفه کرده بود به جنایت خود اعتراف کرد.