felons.wordpress.com
مجموعه آثار نقاش فرانسوی، ویلیام-آدولف بوگرو / نقاشی خدای عشق
او یکی از برترین هنرمندان جهان در زمان خود بود. در سال ۱۹۰۰ هنرمندان هم عصرش وی را یکی از جاودانه‌های قرن نوزدهم نامیدند که البته این نظریات با وجود جو امپرسیونیستی حاکم بسیار طعنه‌آمیز به نظر می‌ر…