felons.wordpress.com
خنده دار / علاقه دختران به مترسک پیش از ازدواج
بیشتر دخترها قبل از ازدواج به عروسک یا مترسک و حتی بالش علاقه دارن! اخه چرا؟