felons.wordpress.com
راهنمای آواتار اختصاصی
راهنمای آواتار اختصاصی داشتن آواتار اختصاصی برای کامنت گذاشتن +++ راهنمای استفاده از Gravatar آواتار/Avatar چیست؟ اکثر کاربران اینترنتی با کلمه آواتار آشنا هستند. آواتار تصویر کوچکی است که به عنو…