feldenkraisnorway.com
VINTERKURS 2018
Morgenklasser mandager: Fom. 8 januar tom. 12 mars. kl. 0900- 1000 Ettermiddagsklasser torsdager: Fom 11 jan. tom. 15 mars. kl. 1630-1745 OBS! Første torsdag 11 januar begynner timen kl. 20.00. …