feldenkraisnorway.com
Nye lokaler!
Nye kurs begynner straks, fortrinnsvis mandager fra og med 24 mars til og med 5 mai. Denne gangen i nye lokaler i Majorstuehuset! I