fdee.org
Green Office
Czym jest Green Office O certyfikat ekologiczny Green Office ubiegać się może każda firma, samorząd, czy innego rodzaju organizacja. Certyfikat ekologiczny jest formą ekologicznego zarzadznia biurem. Jego wdrożenie może przyczynić się do generowania oszczędności poprzez racjonalne gospodarowanie za