fdee.org
Partnerstwo z SEKA S.A.
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej podejmuje współpracę z SEKA S.A. w celu promowania postaw ekologicznych wśród przedsiębiorców.