favitor.pl
Relacja – śRODOwe śniadanie 20 lutego 2019: rola IOD, usługi medyczne, leasing, podróże służbowe
20 lutego 2019 jak co drugą środę odbyło się śRODOwe śniadanie, czyli spotkanie praktyków ochrony danych osobowych. Na wstępie zdecydowaliśmy czy kawa, czy herbata, a następnie oddaliśmy się dyskus…