favitor.pl
Kodeks dobrych praktyk ochrony danych osobowych dla branży motoryzacyjnej
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego we współpracy z GIODO opracował „Kodeks dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych klientów i potencjalnych klientów”. Dokument ten jest integralną…