fastzaban.com
۵۰ فعل بی قاعده پرکاربرد در زبان انگلیسی - آموزش رایگان زبان انگلیسی با ویدیو
فست زبان ویدیو: در این ویدیوی آموزشی لیست ۵۰ فعل بی قاعده پر کاربرد در زبان انگلیسی به شما آموزش داده می شود. افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها ed نمی‌ گیرد.