fashionstylist20.wordpress.com
Viktoriya Sasonkina for “Viktoriya the Great” Tush Magazine Spring 2011 by Txema Yeste
Visit the post for more.