faroscom.com
Selkeillä pelisäännöillä kohti turvallisempaa työympäristöä!
Tyypillisin työtapaturman sattumissyy Suomessa on liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen (lähde: TVK). Yleisimmät tapaturmat ovat myös niitä, joita voidaan helposti ehkäistä kiinnittämällä työntekijöiden huomio vaaranpaikkoihin ja kehittämällä työturvallisuustietoisuutta. Tehdään yhdessä organisaatiollenne digitaalinen työturvallisuuskoulutus, jolla taataan henkilöstölle tasa-arvoinen mahdollisuus ymmärtää ja oivaltaa työturvallisuuden pelisäännöt. Te kerrotte pelisäännöt - me käsikirjoitamme, kuvaamme, editoimme ja tuotamme valmiin koulutuksen. Koulutuksen suunnittelussa