farhanbajrai.wordpress.com
Hazrat Hawwa Alaihas Salam ka Maher
Hazrat Hawwa Alaihas Salam ka Maher Ek riwayat bayan ki jaati hai ke Hazrat Adam alaihis salam ne Hazrat Hawwa alaihas salam ke Maher me DUROOD Shareef padha. Iski Tehqeeq ye hai ke Ye Riway…