farhanbajrai.wordpress.com
Musalmano ki Pasti ka Raaz Kuffar ki Naqqali hai
Musalmano Ki Pasti: Pichle Kuch Ashron Se Musalman Ghulami Ki Zindagi Guzar Rahe Hain, Na In Ka Apna Taleemi Nizam Hai Na Zaraa’e Ablaagh Hain, Na Sochne Ki Salahiyat Baaqi Hai Aur To Aura B In Ki …