fargaregardsanna.wordpress.com
Wanna be a role model? Vill du gå i täten?
Greta Thunberg spoke at Brillant minds conference in Stockholm. You can hear her speach here: Greta Thunberg talade på konferensen som Brillant minds arrangerade i Stockholm. Du kan höra talet här:…