fargaregardsanna.wordpress.com
Vi sitter i samma båt – we’re all in the same boat
One of our daily newspaper wrote about the report Climat related risks report. En av våra dagstidningar skrev om en rapport som handlar om klimatrelaterade risker. Worst case scenario – earth…