fargaregardsanna.wordpress.com
Sveriges nationaldag – Sweden national day
Här vill jag leva och bo Här vill jag fritt välja tro Här vill jag gå på gator och torg bland dem som tar emot mig som jag är Här vill jag leva mitt liv Här vill jag fritt välja ord Här vill jag se…