fargaregardsanna.wordpress.com
Bee nice – Rädda bina
We need the bees. You can help by building bee hotels. Read more here. Vi behöver bina. Du kan hjälpa till genom att bygga bihotell. Läs mer här. I found a bee hotel at Solåkrabyn’s shop. Jag…