fargaregardsanna.wordpress.com
Morning drawings – Morgonteckningar January 29 2019
A blackbird came visiting when we were shoveling snow one morning. En koltrast kom på besök när vi skottade snö en morgon. Anna