fargaregardsanna.wordpress.com
Morning drawings – Morgonteckningar November 1-2 2018
Don’t ask me why I suddenly got into animal theme. I don’t know. Fråga mig inte hur jag plötsligt kom in på ett djurtema. Jag vet inte. Maybe because herons fly over the roof tops here …