fargaregardsanna.wordpress.com
Trosa i SvD-ledare – My city in Swedish news paper
I dagens Svenska dagbladet kan ni läsa en ledare som handlar om vilken typ av invånare som tros ge klirr i kassan och inte samt hur skatteutjämningssystemet smular sönder den tron. De har använt Tr…