fargaregardsanna.wordpress.com
Morning drawings – morgonteckningar October 4-5 2018
I tried a drawing with the view from a window early in the morning, but it was pitch dark outside except the streetlights. Jag prövade att teckna utsikten från ett fönster tidigt på morgonen,…