fargaregardsanna.wordpress.com
Morning drawings – morgonteckningar September 29-30 2018
This came out wrong and I couldn’t fix it so I gave up. Den här hamnade snett från början och det gick inte att reparera, så jag gav upp. I did a drawing of my own paintings on the wall. Weir…