fargaregardsanna.wordpress.com
Vi Behöver Naturen Mer Än En Ny Väg! We Need Nature More Than A New Road!
Varför behöver vi Trosas sista närnatur mer än en väg och exploatering? Hungaskogen, Vitalisskogen och Trosaskogen förser oss med vatten, luftrening och erbjuder oss en mängd kostnadsfria möjighete…