fargaregardsanna.wordpress.com
NOT IN MY BACKYARD!
Need I say more? Behöver jag säga mer? Vänder på nimby-argumentet ;) Turning the nimby argument around ;)  Sign the Save Trosa nature petition here: Skriv under för att behålla Trosas närnatur här…