fargaregardsanna.wordpress.com
Stats addiction – statistikberoende?
Are you a stas addict? Har du ett statistikberoende? The addiction usually starts in the beginning of blogging without any obvious signs. Beroendet startar vanligen i början av blogglivet utan någr…