fargaregardsanna.wordpress.com
För snabb att döma – Too quick to judge
Jag missbedömde den långa reaktionstiden från SN. Nu har insändaren kommit in i SN och även på deras hemsida under insändare. Jag skulle ha väntat i 14 dagar och inte bara 10 dagar. I miss judged t…