fargaregardsanna.wordpress.com
Vad skulle du göra? What would you do?
Om du var en debattredaktör på en lokal nyhetstidning i sektorn gammalmedia, ansvarig för bedömingen av insändare från allmänheten. Vad skulle du göra om du fick nedanstående mail? If you were an e…