fargaregardsanna.wordpress.com
Does your responsibility ends with your generation?
På www.itrosa.se kan ni läsa en insändare som ställer frågor till Trosas politiker kring vilket ansvar de har när de asfalterar våra sista naturområden. På SN.se kan ni läsa en protestinsändare som…