fargaregardsanna.wordpress.com
Coal boat – kolbåt?
I made this drawing with coal crayon. Denna bild gjorde jag med kolkrita. It was fun but dusty. Det var kul men dammigt. Anna