fargaregardsanna.wordpress.com
What’s happening? Vad pågår?
I wrote a post about what I have sent in to the new big road building authorities. Jag gjorde ett inlägg som visade de synpunkter jag lämnat in till Trafikverket beträffande det storslagna vägproje…