fargaregardsanna.wordpress.com
Inside a Coconut shell på insidan av ett kokosnötskal
What do you think is going on on the other side of this shell? Vad tror du pågår på andra sidan detta skal? This of course:) Detta förstås :) If you could fit in a coconut shell, wouldn’t it …