fargaregardsanna.wordpress.com
Till min syster – For my sister
Kvällens luft innehåller löfte om vårens ankomst. Vårluften har en speciell atmosfär och jag kommer då alltid att tänka på min favoritsång om våren. Dan Anderssons Till min syster. The air to night…