fargaregardsanna.wordpress.com
The ladder of life – livets stege
Is life like this? Kan vi se livet som en stege? Some climbing up to the top, some stays halfway and som stays on the ground. Några klättrar hela vägen upp, några stannar på halva vägen och andra s…