fargaregardsanna.wordpress.com
Still Autumn – fortfarande höst
As long as I find these in the forest it’s Fall and not winter :) Så länge jag hittar dessa i skogen tolkar jag det som att hösten stannat kvar ännu en stund före vinterns intåg :) Have a lov…