fargaregardsanna.wordpress.com
Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10
På Tureholmshalvön bor många fjärilar både i skog, äng och längs stränder. De är beroende av den orörda natur, som nu till stora ytor riskerar att försvinna på grund av grandiosa exploateringsplane…