fargaregardsanna.wordpress.com
Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9
Fler djurbilder från Tureholmshalvön Trosa. Dessa djur kanske måste söka nya boplatser om exploateringen och förbifart Trosa-projektet genomförs av politikerna och stora markägare i området. Vill d…