fargaregardsanna.wordpress.com
Vad betyder förbifarten för dig som bor i Västerljung?
Läs nedan hur du påverkas av politikernas planerade vägbygge och den exploatering av stora allemansrättsligt tillgängliga naturområden i Hunga och Trosa som blir följden av vägbygget. Vill du konta…